def' etmek


def' etmek
1. uzaklaştırmak.
2. gidermek.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • DEF-İ ŞER — Kötülüğü ve şerri def etmek.(Bu günlerde, Kur an ı Hakîm in nazarında, imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel i sâlih esaslarını düşündüm. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek ve amel i salih emir dairesinde hareket ve… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • def — is., Ar. defˁ Savma Birleşik Sözler defetmek defihacet defolmak Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller defibela kabilinden defigam etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • DEF' — Ortadan kaldırmak, Öteye itmek. * Mâni olmak. Savmak. Savunmak. * Himaye etmek. * Fık: Bir dâvayı müdafaa için başka bir dâva açmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DA'Z — Def etmek, kovmak. * Nikâh etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LEHD — Def etmek, kovmak. * Ağır etmek, ağırlaştırmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LEYYAN — Def etmek, kovmak. * Sonraya bırakmak, tehir etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SADM — Def etmek, kovmak. * Güç işe giriftar etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DARH — Def etmek, kovmak. Reddetmek. * Yer kazmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DES' — Def etmek kovmak. * Ağız dolusu kusmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LEYY — Def etmek, kovmak. * Harcamak, sarfetmek. * İlaç yapmak. * Aciz olmak. * Bir nesneyi dürüp boğazına tıkmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük